Usługi

Odbiór i przyjęcie baterii

Zakład w Polkowicach przyjmuje następujące rodzaje baterii
(posortowanych lub zmieszanych):
PrzenośnePrzemysłowe
alkalicznealkaliczne
cynkowo-węglowecynkowo-węglowe
cynkowo-powietrznecynkowo-powietrzne
niklowo-kadmoweniklowo-kadmowe
niklowo-żelazoweniklowo-żelazowe
niklowo-wodorkoweniklowo-wodorkowe
litowelitowe
litowo-jonowelitowo-jonowe
litowo-polimerowelitowo-polimerowe
srebrowesrebrowe
rtęciowertęciowe
kwasowo-ołowiowepozostałe
pozostałe


Baterie dostarczane mogą być w beczkach, kartonach, big-bagach, skrzyniopaletach oraz innych pojemnikach zbiorczych, po uprzednim ustaleniu sposobu dostawy. Oferujemy również odbiór własnym transportem.

Godziny przyjęć:
Pon - Pt. od 7.00 - 15.00.

Sortowanie

Sortowanie baterii odbywa się mechanicznie oraz manualnie. Zmieszane baterie przenośne, których największa masa pochodzi ze zbiórki z gospodarstw domowych, w procesie sortowania wymagają wnikliwej oceny przez wykwalifikowany personel. Dokładna identyfikacja jednorodnego strumienia baterii wysortowanych ma kluczowe znaczenie w dalszym procesie recyklingu końcowego, a co za tym idzie unieszkodliwienia składowych frakcji chemicznych baterii.