BatEko - sortowanie i recykling baterii

Spółka BatEko, została powołana w grudniu 2013 roku celem realizacji zadań wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach. 1 stycznia 2014 r. w życie weszły przepisy Rozporządzenia Komisji (UE) nr 493/2012. Regulują one wymagania dotyczące minimalnych poziomów wydajności recyklingu baterii i akumulatorów. Zakłady przetwarzania powinny przestrzegać tych norm oraz stosować obowiązującą metodologię obliczania tych wskaźników.

Więcej na nasz temat przeczytacie Państwo na stronie O nas.